SIEDLISKO W LIPKOWIE
budynek jednorodzinny

projekt: 2006-2007
realizacja: 2010

lokalizacja:
ul. Jakubowicza
Lipków, k. Warszawy


dane techniczne:
pow. całk.: 2116 m²
pow. użyt.: 1610 m²
inwestor:
Bernas sp. z o.o.